Kirei har nu svarat på finansdepartementets remiss angående e-delegationens förslag till ny modell för e-legitimering i Sverige.

Vi stöder tankarna om en federerad elektronisk identitet, men anser att det är mycket viktigt att den utformas så att alla delar av samhället kan dra nytta av infrastrukturen. E-delegationens förslag baseras på att en samordningsfunktion i myndighetsform överbrygger gapet mellan dagens lösning och federationslösningen. Det skulle i så fall cementera den gamla modellen och endast lösa delar av den problematik vi ser idag. Framförallt omöjliggör det en bredare användning av e-legitimationen i samhället.

Läs mer i yttrandet om hur vi föreslår en federerad elektronisk identitet bör införas.