Kirei arbetar med stora och små projekt hos en mångfald av kunder i en rad olika länder, branscher och samhällssektorer. Nedan presenteras ett urval av våra dem – kontakta oss gärna för referenser.

 • ABB Automation
 • AddSecure
 • Bolagsverket
 • Cactus Uniview AB
 • DK Hostmaster
 • E-legitimationsnämnden
 • Finansdepartementet
 • Försvarets materielverk (FMV)
 • Försvarsmakten
 • Heliospectra AB
 • ICANN
 • IIS (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
 • IPnett AS
 • Jeppesen Systems AB
 • Justitiedepartementet
 • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
 • Nominet
 • NORDUnet A/S
 • Näringsdepartementet
 • PIR – Public Interest Registry
 • Post- och telestyrelsen
 • SAAB Microwave Systems
 • Samtrafiken i Sverige AB
 • Shinkuro
 • Skandinaviska Enskilda Banken
 • Skatteverket
 • Skånetrafiken
 • SOS Alarm
 • Storstockholms Lokaltrafik (SL)
 • Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF)
 • TDC Song
 • Tripnet
 • Volvo IT
 • Västtrafik AB