Den första nyckelsigneringsnyckeln för rotzonen genererades den 16 Juni 2010 klockan 21:19 (UTC) vid en nyckelceremoni i Culpeper, Virginia. DS-posten för den genererade nyckeln är:

. IN DS 19036 8 2 49AAC11D7B6F6446702E54A1607371607A1A41855200FD2CE1CDDE32F24E8FB5

Den fullständiga DNSKEY-representationen av den publika nyckeln kommer att publiceras snart efter den andra nyckelceremonin, som är planerad att genomföras den 12 Juli 2010. Vid denna ceremoni kommer den generade nyckeln att installeras i den andra nyckelhanteringsanläggningen i El Segundo, Kalifornien. Den genererade nyckelsigneringsnyckeln skall betraktas som preliminär tills dess att den har installerats i båda nyckelhanteringsanläggningarna.

Kirei representerades vid nyckelceremonin av Jakob Schlyter och Fredrik Ljunggren, båda i rollen som externa vittnen (External Witnesses, EW).

Fredrik och Jakob intygar att nyckelceremonin utfördes så som beskrivits i ceremonins manus. Denna PGP signatur kan användas för att verifiera DS-postens äkthet.