“Föreningen SNUS IP-pris för 2010 tilldelas Fredrik Ljunggren och Jakob Schlyter. De får priset för sina insatser inom standardisering, utveckling och införande av DNSSEC i och utanför Sverige. Genom sitt långsiktiga och outtröttliga arbete har de bidragit till att göra Sverige till en framstående nation på området. De har också ansvarat för design och genomförande av signering av rotzonen, något som gagnar alla Internetanvändare världen över.”