De senaste månaderna har Kirei arbetat intensivt inom Utredningen för bildande av en e-legitimationsnämnd (Fi 2010:05), med att utforma en modell för nästa generationens e-legitimationer.

Idag överlämnas utredningens promemoria till IT-ministern Anna-Karin Hatt. Det är med mycket stor glädje vi kan konstatera att utredningens förslag i allt väsentligt är helt linje med vårt yttrande, som vi lämnade som svar på E-delegationen betänkande (SOU 2009:86) tillsammans med Leif Johansson (SUNET) och Anne-Marie Eklund-Löwinder (.SE), för drygt ett år sedan.

Utredningens förslag skiljer sig från vårt yttrande på en viktig punkt, nämligen att man föreslår ett inrättande av ett valfrihetssystem (enligt LOV, lagen om valfrihetssystem), då upphandling av flera leverantörer enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) inte längre är tillämpligt. Inrättandet av ett valfrihetssystem gör att alla leverantörer som uppfyller kraven får leverera e-legitimationstjänster till den offentliga sektorn. Där med krävs inte upphandling i ordets traditionella betydelse, och man behöver heller inte göra om förfarandet för att ansluta nya leverantörer. Den statliga federationsoperatörens roll blir därmed reducerad och ansvaret för denna kan ligga kvar hos nämnden, i stället för att läggas på t.ex. kammarkollegiet.

Vidare förslås att ersättning till utfärdare baseras på prestation, dvs. faktiskt användning av de utfärdade e-legitimationerna. Inte antalet utfärdade e-legitimationer eller annat storleksmått. Det öppnar upp för nya små aktörer med innovativa och användarvändliga lösningar.

Det är vår uppfattning att om utredningens förslag realiseras, så kommer detta att leda till att en robust och säker Infrastruktur för identifiering etableras i Sverige, och som även:

  • är baserad på öppna standarder,
  • ger ett fullgott persondataskydd,
  • är teknikneutral,
  • är tillräckligt kostnadseffektiv, och
  • är tillgängligt för aktörer i alla delar av samhället.

Vi vill med detta även passa på att tacka övriga deltagare i arbetsgruppen, Setterwalls Advokatbyrå, 3xA Security AB, Certezza AB och Capgemini Sverige AB, för ett mycket gott samarbete, och ett särskilt tack till Leif Johansson på SUNET för ovärderligt stöd i teknikfrågorna.