Som vi tidigare skrivit om har Kirei arbetat intensivt inom Utredningen för bildande av en e-legitimationsnämnd (Fi 2010:05), med att utforma en modell för nästa generationens e-legitimationer.

Idag överlämnades utredningens slutbetänkande (SOU 2010:104) till statsrådet Anna-Karin Hatt. Det är ett omfattande material, och det är inte utan att vi känner viss stolthet i att ha medverkat till att arbeta fram detta förslag till en ny modell för e-legitimationer.

Mycket arbete återstår för att sätta denna nya modell i verket, och det blir nu E-legitimationnämnden som får driva arbetet vidare. Vi hoppas att nämnden förvaltar utrednings förslag väl, då kommer Sverige att inom två år ha världens modernaste och effektivaste nationella lösning för säker e-legitimering.