Tillsammans med .SE, Certezza och SUNET anordnar vi ett kostnadsfritt erfarenhetsutbyte kring identitetsfederationer och elektroniska identiteter den 28 september på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4 i Stockholm. Syftet är att dela och sprida kunskaper och praktiska erfarenheter av identitetsfederering. Syftet är också att finna former fortsatta erfarenhetsutbyten och för att driva utvecklingen framåt. Mer information och anmälan finns hos .SE.