Som del av ett längre uppdrag för en större kund har vi tagit fram en handledning i införande av IP-baserade tillämpningar. Vår kund har önskat dela med sig av resultatet av arbetet, och handledningen publiceras därför under en s.k. Creative Commons-licens här på vår webbplats.

Handledningen vänder sig i första hand till ansvariga för utveckling av IT-stöd, t.ex. IT-chefer, IT-arkitekter och verksamhetsansvariga, men innehåller även en fördjupningsdel med mycket matnyttig information för systemspecialister, nätverksansvariga, utvecklare och andra tekniker. Vi hoppas att publikationen ska kunna komma till nytta för andra, och tar mer än gärna emot synpunkter, kompletteringar eller rent av underlag till material att föra in i nästa utgåva.