I princip alla Internetbaserade tjänster är beroende av att domännamnssystemet (DNS) fungerar. Konsekvensen av att göra fel kan bli omfattande. Detta gäller i än högre grad vid införandet av DNSSEC som är ett sätt att skydda informationen som kommuniceras mellan servrarna i DNS från manipulation. DNSSEC ställer högre krav på teknisk kompetens för drift än traditionell DNS.

Kirei har i samarbete med .SE, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), PTS (Post- och telestyrelsen) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram en vägledning som är tänkt att tjäna som ett hjälpmedel och verktyg för kommuner som är på väg att införa DNSSEC. Ambitionen är att den också ska utgöra ett stöd i det löpande arbetet med DNSSEC. Den fungerar givetvis också i andra typer av verksamheter inom både offentlig förvaltning och näringsliv.

Vägledningen är publiceras under s.k. Creative Commons-licens här på vår webbplats: