E-legitimationsnämnden har under de gångna månaderna genomfört en ramavtalsupphandling av konsulttjänster inom IT-säkerhetsområdet. De upphandlade tjänsterna är av stor vikt för E-legitimationsnämndens verksamhet, och att de efterfrågade tjänsterna utförs med en hög grad av tillgänglighet, noggrannhet och professionalitet är en förutsättning för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Kirei tilldelades ramavtal i upphandlingen, och fortsätter därmed att leverera konsultstöd till E-legitimationsnämnden inom området IT-säkerhet med särskilt fokus på tillitsramverk. Det är speciellt roligt mot bakgrund av det långa engagemang Kirei haft i frågan om samhällets försörjning av tjänster för elektronisk legitimering, bl.a. innefattande utredningen för bildande av e-legitimationsnämnden (SOU 2010:104).