Vi har börjat samla statistik över ett antal större och/eller viktiga svenska webbplatsers användning av TLS. Resultatet finns nu tillgängligt på www.kirei.se/tls och uppdateras periodiskt.