Kirei på uppdrag av en beställare gjort en utredning som syftar till att belysa de filtreringstekniker som traditionellt använts inom IP-baserade nätverksinfrastrukturer och den utveckling som sker på området. Beställaren har gett oss tillåtelse att publicera resultatet under en öppen licens (CC-BY-NC).

Då system kopplas samman med varandra över olika former av nätverk uppstår risker som följd av de nya kommunikationsvägarna. För att lindra dessa risker tillämpas filtrering av den kommunikation som flödar över nätverket. Filtreringen kan utformas på många olika sätt och på olika nivåer för att möta olika hotbilder. Filtreringsteknikerna utvecklas konstant, liksom att hotbilderna blir alltmer avancerade.

Denna PM vänder sig till tekniskt orienterade systemarkitekter och ansvariga för upphandling och införande av system för filtrering av elektronisk kommunikation.